Skärgårdsturer ordnar utflykter till Kvarken världsarvskärgården

Saaristoretket – Skärgårdsturer har ordnat guidade utflykter, vandringar, fisketurer, seglingsutfärder, kurser, olika program fyllda med upplevelser samt lägerskolor ända sedan 1985. På våra hemsidor kan Du bekanta dig närmare med ett litet utbud av vad vi kan erbjuda. 

 

Skärgården utanför Vasa och i Kvarken är ett mångskiftande och intressant brackvattenområde med drygt 14000 öar bara utanför Österbottens kust, spår ända från istiden, flador och glosjöar. Området har en väldigt snabb landhöjning som ger ca 300 ha nytt land varje år längs med Österbottens kust. 

 Denna labyrintliknande skärgård och dess små byar har bebotts i flera hundra år, och här finns många spännande kulturella och natursköna utflyktsmål. 

Olika typer av fiske lämpar sig speciellt väl i denhär trakten och den skyddade inre skärgården passar bra för t.ex. paddling eller båtturer. 

Tag kontakt så gör vi en upplevelserik och oförglömlig skärgårdstur tillsammans!